Thông Báo

Thông báo tuyển sinh liên thông đợt 1-2020

29/06/2020

Thông báo tuyển sinh đại học năm 2020

29/06/2020

Danh sách sinh viên K24 và 25 thiếu hồ sơ đầu vào

26/06/2020

Sinh viên nộp cho Ban cán sự, BCS tập hợp nộp tại P. CTSV, tầng 1, P. 108-Cơ sở 209 Phan Thanh trước 31/10/2020


Lịch học Giáo dục quốc phòng an ninh K25-hè 2020

24/06/2020

Thông báo lịch học An ninh - quốc phòng K25 (dự kiến)

12/06/2020