Tốt nghiệp

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp T3.2022

18/03/2022

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp T3.2022


DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 2/2022 (bổ sung)

28/02/2022

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 2/2022 (bổ sung)


Danh sách sinh viên Thực tập tốt nghiệp và GVHD thực tập tốt nghiệp tháng 2/2022

25/02/2022

Danh sách sinh viên Thực tập tốt nghiệp và GVHD thực tập tốt nghiệp tháng 2/2022


Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp ngành Luật và Luật kinh tế tháng 6.2022 ( có thay đổi)

24/02/2022

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp ngành Luật và Luật kinh tế tháng 6.2022 ( có thay đổi)


Quy cách viết Báo cáo thực tập, Nhật ký thực tập, Khóa luận tốt nghiệp

18/02/2022

Quy cách viết Báo cáo thực tập, Nhật ký thực tập, Khóa luận tốt nghiệp