Tốt nghiệp

Danh sách sinh viên thi Khảo sát anh văn và tin học tháng 7/2021

16/07/2021

Danh sách sinh viên thi Khảo sát anh văn và tin học tháng 7/2021


Danh sách thi tốt nghiệp tháng 7.2021

15/07/2021

Danh sách thi tốt nghiệp tháng 7.2021


Thông báo về việc khảo sát anh văn và tin học đợt 2 - 2021 (Khảo sát online)

12/07/2021

Thông báo về việc khảo sát anh văn và tin học đợt 2 - 2021 (Khảo sát online)


Thông báo tiếp tục nhận đơn công nhận tốt nghiệp đợt tháng 7/2021

12/07/2021

Khoa tiếp tục nhận đơn công nhận tốt nghiệp của các bạn sinh viên tới ngày 22/7/2021. Các bạn nộp lệ phí học và thi sớm, trước ngày thi ít nhất 3 ngày


Điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tháng 6/2021

09/07/2021

Điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tháng 6/2021