Thông Báo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG.

05/08/2022

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG.


THÔNG BÁO Về việc Đăng ký Lớp Học kỳ 1 Năm học 2022-2023

28/07/2022

THÔNG BÁO Về việc Đăng ký Lớp Học kỳ 1 Năm học 2022-2023


THÔNG BÁO Các bạn sinh sinh tốt nghiệp đợt tháng 6.2022 nhận bằng

25/07/2022

THÔNG BÁO Các bạn sinh sinh tốt nghiệp đợt tháng 6.2022 nhận bằng


Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Cho sinh viên nhận chế độ ở quận Sơn Trà - Đà Nẵng)

18/07/2022

THÔNG BÁO “V/v trả hồ sơ ra trường tháng 07/2022”

18/07/2022

THÔNG BÁO “V/v trả hồ sơ ra trường tháng 07/2022”