Thông Báo

Thông Báo Về mức thu học phí và lệ phí tốt nghiệp năm học 2021-2022

13/09/2022

Thông Báo Về mức thu học phí và lệ phí tốt nghiệp năm học 2021-2022


THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT

13/09/2022

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT


Danh sách sinh viên K27 và K26 còn thiếu hồ sơ

13/09/2022

Danh sách sinh viên K27 và K26 còn thiếu hồ sơ


Thông báo về việc đăng ký môn học Tin học đại cương CS 101

13/09/2022

Thông báo về việc đăng ký môn học Tin học đại cương CS 101


Danh sách sinh viên khóa K27 chưa được in thẻ sinh viên

13/09/2022

Danh sách sinh viên khóa K27 chưa được in thẻ sinh viên