Thông Báo

Thông báo về kế hoạch tốt nghiệp tháng 12-2021

28/09/2021

Khoa xin thông báo tới các bạn sinh viên khóa K23 trở về trước đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp và các bạn Khóa K24 đã hoàn thành tất cả các học phần muốn thực tập tốt nghiệp sớm: - Nộp gấp đơn xin thực tập tốt nghiệp về Khoa hạn cuối 17h00 ngày 30/09/2021 (Các bạn lên Website khoa hoặc trên Mydtu tải mẫu đơn Đăng ký tham dự tốt nghiệp, điền vào, ký và gửi tới mail: dauthiyen886@gmail.com. Lưu ý: lưu lại bản giấy nộp về văn phòng Khoa ngay sau khi hết giãn cách) - Các bạn đọc kỹ văn bản đính kèm


Thông Báo “VV thực hiện BHYT đợt 2 (Tháng 102021) năm học 2021 – 2022

23/09/2021

Thông Báo “VV thực hiện BHYT đợt 2 (Tháng 102021) năm học 2021 – 2022


Hướng dẫn về việc đăng ký giấy xác nhận cho sinh viên

21/09/2021

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIẤY XÁC NHẬN CHO SINH VIÊN 1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống mydtu. 2. Chọn chức năng Đăng ký giấy xác nhận. Chọn loại giấy mình cần ( Hoãn nghĩa vụ quân sự/ giấy vay vốn/ …) 3. Nhập thông tin theo đúng và đủ theo yêu cầu 4. Nộp đơn và theo dõi tình trạng đơn: tình trạng đơn sẽ chuyển từ: Bản trình -> Đang xử lý -> Đã phê duyệt Sau khi đơn chuyển trạng thái Đã phê duyệt thì giấy xác nhận của sinh viên sẽ được chuyển đến địa chỉ sinh viên khai báo qua đường bưu điện.


Thông báo VV thực hiện BHYT đợt 1 (Tháng 92021) năm học 2021 – 2022”

03/09/2021

- Mức đóng: 704.025 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ bốn ngàn, không trăm hai mươi lăm đồng chẵn). - Thời hạn sử dụng thẻ: Từ 01/10/2021 đến 31/12/2022 (15 tháng) - Thời gian nộp tiền: Từ 01/09/2021 đến 20/09/2021 - Sinh viên chuyển khoản theo thông tin sau: + Tên tài khoản: Trường Đại học Duy Tân + Số tài khoản: 20072110400005 + Ngân hàng: Agribank CN Ông Ích Khiêm – Đà Nẵng + Nội dung nộp tiền ghi rõ: Họ tên_5 số cuối MSSV_Nộp BHYT 15T


Thông báo về việc bổ sung thông tin trong đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2021-2022

15/08/2021

Thông báo về việc bổ sung thông tin trong đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2021-2022