Thông Báo

Danh sách sinh viên không đạt môn GDQP

14/04/2021

Sinh viên có khiếu nại về kết quả của mình liên hệ trung tâm GDTC-QP Phòng 123 khu 3,5ha, Hòa Khánh Nam. Trung tâm tổng hợp và phối hợp với Trung tâm GDQP - AN trường ĐH TDTT để giải đáp. Thời gian từ 15/4 đến 10/5/2021


Về việc nộp tiền khảo sát Anh văn & Tin học

13/04/2021

Thông báo địa điểm nộp học phí học phí học kỳ II năm học 2020-2021

06/04/2021

Khoa Luật thông báo địa điểm nộp tiền học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đến toàn thể sinh viên.


Thông báo khai báo ngoại trú sinh viên kỳ II năm học 2020-2021

30/03/2021

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất và quốc phòng K23

12/03/2021