Lịch thi

Lịch thi KTHP trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022 chính thức tuần 10-11

18/10/2021

Lịch thi KTHP trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022 chính thức tuần 10-11


Lịch thi trực tuyến học kỳ hè 2020-2021 chính thức (tuần 9-10)

11/10/2021

Lịch thi trực tuyến học kỳ hè 2020-2021 chính thức (tuần 9-10)


Lịch thi trực tuyến học kỳ 2 và kỳ hè 2020-2021 (dự kiến)

04/10/2021

Lịch thi trực tuyến học kỳ 2 và kỳ hè 2020-2021 (dự kiến) Các bạn sinh viên kiểm tra kỹ xem có trùng lịch hay có vấn đè gì báo gấp về khoa trước 17h ngày 7/10/2021


Lịch thi KTHP học kỳ 2 và kỳ hè 2020-2021 tuần 50-51(dự kiến)

03/08/2021

Lịch thi KTHP học kỳ 2 và kỳ hè 2020-2021 tuần 50-51(dự kiến)


LỊCH THI KTHP TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ HÈ - TUẦN 50-51 (DỰ KIẾN)

22/07/2021

LỊCH THI KTHP TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ HÈ - TUẦN 50-51 (DỰ KIẾN)