Lịch thi

Lịch thi GDTC tuần 39-43 HK2 năm học 2021-2022

12/05/2022

Lịch thi GDTC tuần 39-43. HK2 năm học 2021-2022


Lịch thi KTHP GD1 học kỳ 2 năm học 2021-2022(chính thức)

25/03/2022

Lịch thi KTHP GD1 học kỳ 2 năm học 2021-2022(chính thức)


Lịch thi KTHP tập trung trực tiếp và trực tuyến HK 2 năm học 2021-2022 (Tuần 33-34) - Dự kiến

17/03/2022

Lịch thi KTHP tập trung trực tiếp và trực tuyến HK 2 năm học 2021-2022 (Tuần 33-34) - Dự kiến


Điều chỉnh lịch thi KTHP học kỳ 1 ngày 13/1/2022

12/01/2022

Điều chỉnh lịch thi KTHP học kỳ 1 ngày 13/1/2022


Lịch thi KTHP GD2 HK 1 năm học 2021-2022 ( bổ sung)

07/01/2022

Lịch thi KTHP GD2 HK 1 năm học 2021-2022 ( bổ sung)