Lịch thi

LỊCH THI KTHP TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ HÈ - TUẦN 50-51 (DỰ KIẾN)

22/07/2021

LỊCH THI KTHP TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ HÈ - TUẦN 50-51 (DỰ KIẾN)


LỊCH THI KTHP TRỰC TUYẾN CHO SV LÀO GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ II - TUẦN 45--46 (CHÍNH THỨC)

24/06/2021

LỊCH THI KTHP TRỰC TUYẾN CHO SV LÀO GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ II - TUẦN 45--46 (CHÍNH THỨC)


Lịch thi kết thúc học phần GD 2- Kỳ 2- 2020-2021 (chính thức)

21/06/2021

Lịch thi kết thúc học phần GD 2- Kỳ 2- 2020-2021 (chính thức)


LỊCH THI KTHP TRỰC TUYẾN GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ II - TUẦN 44--46 (DỰ KIẾN)

11/06/2021

LỊCH THI KTHP TRỰC TUYẾN GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ II - TUẦN 44--46 (DỰ KIẾN)


Lịch thi kết thúc học phần GD 1- Ky 2- Tuần 34-35

02/04/2021