Thông Báo

Thông báo về việc khảo sát tiếng Anh và Tin học đợt 2 năm 2021

19/04/2021

Thông báo công tác thực hiện khóa luận tốt nghiệp K23

17/04/2021

Thông báo công tác thực hiện khóa luận tốt nghiệp K23


Thông báo về việc khai báo ngoại trú sinh viên HKII năm học 2020-2021 (đợt 2)

16/04/2021

Danh sách sinh viên không đạt môn GDQP

14/04/2021

Sinh viên có khiếu nại về kết quả của mình liên hệ trung tâm GDTC-QP Phòng 123 khu 3,5ha, Hòa Khánh Nam. Trung tâm tổng hợp và phối hợp với Trung tâm GDQP - AN trường ĐH TDTT để giải đáp. Thời gian từ 15/4 đến 10/5/2021


Về việc nộp tiền khảo sát Anh văn & Tin học

13/04/2021