Giới thiệu về Khoa Luật Đại học Duy Tân


Khoa Luật trường Đại học Duy Tân trước đây là Tổ bộ môn Luật trực thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn. Qua hơn 20 năm hoạt động, Tổ bộ môn Luật không ngừng phát triển, đi lên, luôn xứng đáng là Tổ bộ môn chủ lực bởi đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản, nhiệt tình, năng động và có trình độ, chuyên môn cao.

Theo quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn từ năm 2011 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu nguồn nhân lực cần bổ sung cho công cuộc phát triển đất nước là rất lớn; trong đó, việc đáp ứng nguồn nhân lực pháp lý làm nền tảng cho phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, xã hội càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Do đó, thành lập một đơn vị mới chuyên sâu đào tạo cử nhân Luật tại trường Đại học Duy Tân để tiến tới mở rộng và đào tạo bậc sau đại học về luật học tại khu vực Miền Trung - Tây nguyên là việc làm rất cần thiết. Ngày 07/8/2017, Hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân đã ký Quyết định số 2232/QĐ-ĐHDT về việc thành lập Khoa Luật thuộc trường Đại học Duy Tân. Việc này đã góp phần cùng với các cơ sở đào tạo luật trong cả nước giải quyết được vấn đề thiếu hụt về nguồn nhân lực trong lĩnh vực pháp lý cho công cuộc phát triển đất nước nói chung và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên nói riêng.

Hiện nay, Khoa Luật có 16 giảng viên cơ hữu và 01 trợ lý; trong đó, có 02 PGS.TS, 02 Tiến sĩ, 01 Nghiên cứu sinh, 11 Thạc sĩ. Bên cạnh đó, Khoa Luật còn có nhiều giảng viên kiêm nhiệm làm thỉnh giảng là các Giáo sư, PGS.TS, Tiến sĩ tại các cở sở đào tạo luật, các Viện nghiên cứu, các bộ, ngành liên quan tham gia. Với hướng đào tạo gắn liền đào tạo với nghiên cứu thực nghiệm, lực lượng giảng viên của Khoa luật không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp để nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Khoa Luật đang đào tạo 02 ngành là: ngành Luật học và ngành Luật Kinh tế. Đây là các ngành đang được xã hội quan tâm và có nhu cầu tuyển dụng lớn nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng của sự phát triển kinh tế - xã hội nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Chương trình giảng dạy cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc về pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế; phát triển kỹ năng, thái độ, tư duy và có những kinh nghiệm thực tế cần thiết để thành công trong môi trường làm việc toàn cầu, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội của nước ta.

- Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn những kiến thức về pháp luật, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

  - Tầm nhìn năm 2030: Khoa Luật trường Đại học Duy Tân sẽ trở thành cơ sở đào tạo pháp lý chất lượng cao, gắn nghiên cứu với giảng dạy và thực tiễn, có tính hội nhập cao. Trong đó, một số nội dung đào tạo mũi nhọn đạt trình độ tiên tiến khu vực và châu Á.

- Giá trị cốt lõi: Chất lượng cao; sáng tạo; tiên phong; trách nhiệm; phát triển bền vững.

- Qui mô đào tạo: Hàng năm, Khoa Luật trường Đại học Duy Tân tổ chức đào tạo từ 800 sinh viên đến 1.000 sinh viên.

- Các hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung và đào tạo từ xa.

- Nhiệm vụ: Đào tạo những cử nhân Luật có kiến thức và kỹ năng hành nghề tư vấn, phát triển và quản lý doanh nghiệp; đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, thực hiện chức năng của chuyên gia pháp lý tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; có thể độc lập đưa ra các đề xuất giải quyết tình huống pháp lý trong đời sống xã hội, trong kinh doanh; nắm vững các thao tác nghiệp vụ khi doanh nghiệp tham gia vào các vụ tố tụng phát sinh từ hoạt động kinh tế. Sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc tại các doanh nghiệp (tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tư nhân…); hệ thống chính quyền các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp; các cơ quan bảo vệ pháp luật (Công an, Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án, Thanh tra, Trung tâm trọng tài thương mại…) hoặc các chức danh pháp lý khác (Quản tài viên, Công chứng viên…) và các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý (Văn phòng Công chứng, Văn phòng luật sư, công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp lý…).

Đặc biệt, từ năm 2020 Khoa Luật trường Đại học Duy Tân sẽ mở chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Luật Kinh tế; đây là chương trình đào tạo có kiến thức sâu rộng, tinh thông nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu hiện nay của Việt Nam và đủ khả năng tham gia các tranh tụng trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Khoa Luật trường Đại học Duy Tân cũng sẽ tiếp tục đào tạo Thạc sĩ ngành Luật học nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ pháp lý khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước trước đòi hỏi ngày càng cao về nguồn nhân lực trong lĩnh vực pháp lý.