Thông Báo

Thông báo thời gian đào tao tập trung tại trường

30/11/2021

Thông báo thời gian đào tao tập trung tại trường


Thông báo về việc xét giảm học phí năm học 2021-2022

29/11/2021

Thông báo về việc xét giảm học phí năm học 2021-2022


Thông báo vv tổ chức khai báo thông tin Hồ sơ sinh Viên - Dành cho sinh viên K27

25/11/2021

Thông báo vv tổ chức khai báo thông tin Hồ sơ sinh Viên - Dành cho sinh viên K27


Thông báo vv mở hệ thống đánh giá rèn luyện bổ sung cho sinh viên và CVHT học kỳ 2 năm học 2020-2022

25/11/2021

Thông báo vv mở hệ thống đánh giá rèn luyện bổ sung cho sinh viên và CVHT học kỳ 2 năm học 2020-2022


TB vv Khảo sát Anh văn và Tin học tháng 12/2021 (Khảo sát online)

25/11/2021

TB vv Khảo sát Anh văn và Tin học tháng 12/2021 (Khảo sát online)