Thông Báo

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT

21/03/2022

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT


Danh sách sinh viên K27 và K26 còn thiếu hồ sơ

18/03/2022

Danh sách sinh viên K27 và K26 còn thiếu hồ sơ


Thông báo về việc đăng ký môn học Tin học đại cương CS 101

10/03/2022

Thông báo về việc đăng ký môn học Tin học đại cương CS 101


Danh sách sinh viên khóa K27 chưa được in thẻ sinh viên

08/03/2022

Danh sách sinh viên khóa K27 chưa được in thẻ sinh viên


Về việc Tổ chức khai báo ngoại trú sinh viên HKII năm học 2021 - 2022

08/03/2022

Về việc Tổ chức khai báo ngoại trú sinh viên HKII năm học 2021 - 2022