Thông Báo

Thông báo các bạn xét Công nhận tốt nghiệp đợt Tháng 9.2022

13/09/2022

Thông báo các bạn xét Công nhận tốt nghiệp đợt Tháng 9.2022


Thông báo vv nộp đơn học lại, chuyển ngành, bảo lưu

13/09/2022

Thông báo vv nộp đơn học lại, chuyển ngành, bảo lưu


Kế hoạch tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng tháng 9 năm 2022

13/09/2022

Kế hoạch tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng tháng 9 năm 2022


Thông báo về môn học thay thế

13/09/2022

Thông báo về môn học thay thế


THÔNG BÁO (Về hình thức nộp học phí kể từ năm học 2022-2023 áp dụng cho tất cả các khóa ngoại trừ khóa K28 nhập học mới năm học 2022-2023)

13/09/2022

THÔNG BÁO (Về hình thức nộp học phí kể từ năm học 2022-2023 áp dụng cho tất cả các khóa ngoại trừ khóa K28 nhập học mới năm học 2022-2023)