Thông Báo

Thông báo về việc tổ chức đào tập trung trực tiếp kết hợp trực tuyến

13/01/2022

Thông báo về việc tổ chức đào tập trung trực tiếp kết hợp trực tuyến


Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2021-2022

04/01/2022

Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2021-2022


DS sinh viên đề nghị khen thưởng năm học 2020-2021

23/12/2021

DS sinh viên đề nghị khen thưởng năm học 2020-2021


Kết quả thi Khảo sát Anh văn, Tin học đợt tháng 12.2021

16/12/2021

Kết quả thi Khảo sát Anh văn, Tin học đợt tháng 12.2021


Thông báo vv dừng tổ chức học tập trung trực tiếp

14/12/2021

Thông báo vv dừng tổ chức học tập trung trực tiếp