Thông Báo

THÔNG BÁO “V/v trả hồ sơ ra trường tháng 07/2022”

13/09/2022

THÔNG BÁO “V/v trả hồ sơ ra trường tháng 07/2022”


Thông báo Mở hệ thống đánh giá rèn luyện SV học kỳ II năm học 2021-2022

13/09/2022

Thông báo Mở hệ thống đánh giá rèn luyện SV học kỳ II năm học 2021-2022


TB vv thực hiện chính sách miễn , giảm học phí theo Nghị định 81.2021-NĐ-CP (cho sinh viên nhận chế độ ở Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng)

13/09/2022

TB vv thực hiện chính sách miễn , giảm học phí theo Nghị định 81.2021-NĐ-CP (cho sinh viên nhận chế độ ở Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng)


TB vv thực hiện chính sách miễn , giảm học phí theo Nghị định 81.2021-NĐ-CP (cho sinh viên nhận chế độ ở Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng)

13/09/2022

TB vv thực hiện chính sách miễn , giảm học phí theo Nghị định 81.2021-NĐ-CP (cho sinh viên nhận chế độ ở Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng)


Điểm Khảo sát Tin học đợt tháng 5.2022

13/09/2022

Điểm Khảo sát Tin học đợt tháng 5.2022