Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Khoa

 • ThS-NCS Phan Ngọc Hà
 • Chức vụ: Phó trưởng khoa
 • Trình độ: Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh
 • Email: ha_nganhang@yahoo.com.vn
 • Chuyên ngành: Luật Ngân hàng, Luật thương mại, Luật tài chính
 • ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng
 • Chức vụ: Phó Trưởng khoa thường trực
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: hongntt1974@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật lao động, luật hình sự, luật dân sự

Trưởng bộ môn

 • Nguyễn Thị Thu Na
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: thuna181@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Dân sự
 • Nguyễn Văn Phúc
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: nguyenvanphuc11@duytan.edu.vn
 • Chuyên ngành: Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ
 • Hoàng Thị Quyên
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính

Giảng viên

 • Phan Thị Nhật Tài
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email: phannhattai@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • Lương Thị Bích Ngân
 • Chức vụ: PBM Luật kinh tế
 • Trình độ: Thạc Sĩ
 • Email: bichngan2603@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Nguyễn Thị Kim Tiến
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: nguyenthikimtienlaw@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Hành chính
 • Phạm Thị Thanh Tâm
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: phamtam441995@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Trần Võ Như Ý
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: tranvonhuylaw@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Trần Thuỳ Dương
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: tranthuyduong059@gmail.com
 • Chuyên ngành: Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế
 • Đỗ Cảnh Thìn
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ
 • Email: docanhthin.tccs@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật học; Tội phạm học và Điều tra tội phạm; Quản lý Nhà nước; Khoa học an ninh
 • Nguyễn Trung Tín
 • Chức vụ:
 • Trình độ: Tiến sỹ
 • Email:
 • Học hàm: Phó giáo sư
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế, Luật quốc tế
 • Dương Đức Chính
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Học hàm: Phó Giáo sư
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • Nguyễn Quang Tuyến
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Học hàm: Phó Giáo sư
 • Chuyên ngành: Luật học
 • Trần Hải Ánh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Hình sự
 • Lê Văn Cao
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật học
 • Lê Thị Thanh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Học hàm: Phó Giáo sư
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • Lê Thị Hoài Thu
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Giáo vụ

Trợ giảng

 • Nguyễn Thanh Tâm
 • Chức vụ: Trợ giảng
 • Trình độ: Cử nhân
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật chứng khoán, Luật thương mại