Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Khoa

 • Trần Quang Trung
 • Chức vụ: Phó trưởng khoa thường trực
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: tranqquangtrung@gmail.com
 • Chuyên ngành: Pháp luật về Quyền con người, Luật Hành chính, Luật Hiến pháp, ...

Trưởng bộ môn

 • Lê Thị Xuân Phương
 • Chức vụ: Q. Trưởng bộ môn Luật học
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: xuanphuongcq@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Quốc tế, Luật Biển và Quản lý biển
 • Th.s Châu Thị Ngọc Tuyết
 • Chức vụ: Tôt Trưởng bộ môn Luật Kinh Tế
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: tuyetchau8794@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Thương mại, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Du lịch

Giảng viên

 • TS. Phạm Văn Minh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email: minhkhoaluatdhduytan@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật học
 • TS. Phạm Hoài Huấn
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email: phamhoaihuan@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • ThS. Mai Thị Mai Hương
 • Chức vụ: giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: maihuong263088@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Đầu tư, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Thương mại, ...
 • Nguyễn Trung Tín
 • Chức vụ:
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Học hàm: Phó giáo sư
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế, Luật quốc tế
 • Nguyễn Thị Thu Na
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: thuna181@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Dân sự
 • Lê Thị Bích Ngọc
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: bichngoclaw06394@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Trần Thuỳ Dương
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: tranthuyduong059@gmail.com
 • Chuyên ngành: Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế
 • Lê Văn Cao
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật học
 • Hà Ngọc Trai
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Trần Hải Ánh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Hình sự

Giáo vụ

Trợ giảng

 • CN. Hồ Huỳnh Như
 • Chức vụ: Trợ giảng
 • Trình độ: Cử nhân
 • Email: hhnhu206@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • CN. Nguyễn Thị Xuân Trinh
 • Chức vụ: Trợ giảng
 • Trình độ:
 • Email: xuantrinh1117@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế, Luật Hôn nhân và gia đình, ...
 • CN. Bùi Thị Hà An
 • Chức vụ: Trợ giảng
 • Trình độ: Cử Nhân
 • Email: :buithaan@dtu.edu.vn
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế