Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Khoa

 • Trần Quang Trung
 • Chức vụ: Phó trưởng khoa thường trực
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: tranqquangtrung@gmail.com
 • Chuyên ngành: Pháp luật về Quyền con người, Luật Hành chính, Luật Hiến pháp,...

Trưởng bộ môn

 • ThS. Lê Thị Xuân Phương
 • Chức vụ: Q. Trưởng bộ môn Luật học
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: xuanphuongcq@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Quốc tế, Luật Biển và Quản lý biển
 • ThS. Châu Thị Ngọc Tuyết
 • Chức vụ: Q. Trưởng bộ môn Luật Kinh tế
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: chautngoctuyet@dtu.edu.vn
 • Chuyên ngành: Luật Thương mại, Luật Thương mại quốc tế, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Du lịch

Giảng viên

 • PGS. TS Nguyễn Trung Tín
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Học hàm: Phó giáo sư
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế, Luật quốc tế
 • TS. Kim Thị Hạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • TS. Ngô Quang Huy
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • TS. Phạm Văn Minh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email: minhkhoaluatdhduytan@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật học
 • ThS. Trần Thuỳ Dương
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: tranthuyduong059@gmail.com
 • Chuyên ngành: Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế
 • ThS. Trần Hải Ánh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Hình sự
 • ThS. Lê Thị Bích Ngọc
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: bichngoclaw06394@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế, Luật Lao động, Luật Đất đai
 • ThS. Nguyễn Thị Thu Na
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: thuna181@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Dân sự
 • ThS. Mai Thị Mai Hương
 • Chức vụ: giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: maihuong263088@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Đầu tư, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Thương mại, ...
 • ThS. Nguyễn Thị Thu hà
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: nguyenha100887@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Dân sự
 • ThS. Trần Hữu Thu Trang
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự
 • Nguyễn Thị Xuân Trinh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ:
 • Email: xuantrinh1117@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế, Lý luận Nhà nước và Pháp luật
 • Bùi Thị Hà An
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ:
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Du lịch, Luật Sở hữu trí tuệ
 • Trần Song Toàn
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ:
 • Email: transongtoan98@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • Nguyễn Thành Long
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ:
 • Email: longthanh.081000@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Hiến pháp
 • Hồ Huỳnh Như
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ:
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế, Luật Cạnh tranh

Giáo vụ

Ghi chú: Bảng liệt kê này có thể không gồm đầy đủ danh sách nhân viên và giảng viên của đơn vị vì những lý do tổ chức hoặc luân chuyển hoặc thời điểm khác nhau.