Thông Báo

Về việc Tổ chức khai báo ngoại trú sinh viên HKII năm học 2021 - 2022

13/09/2022

Về việc Tổ chức khai báo ngoại trú sinh viên HKII năm học 2021 - 2022


Thông báo vv tổ chức dạy học tập trung trực tiếp và trực tuyến

13/09/2022

Thông báo vv tổ chức dạy học tập trung trực tiếp và trực tuyến


THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT

13/09/2022

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT


Hướng dẫn quy trình xử lý khi có F0, F1 trong quá trình học trực tiếp

13/09/2022

Hướng dẫn quy trình xử lý khi có F0, F1 trong quá trình học trực tiếp


Hướng dẫn quy trình xử lý khi có F0, F1 trong quá trình học trực tiếp

13/09/2022

Hướng dẫn quy trình xử lý khi có F0, F1 trong quá trình học trực tiếp