Thông Báo

Thông báo về việc tổ chức thi lại các học phần

13/09/2022

Thông báo về việc tổ chức thi lại các học phần


KẾ HOẠCH V/v giảng dạy môn GDQP-AN năm học 2021-2022

13/09/2022

KẾ HOẠCH V/v giảng dạy môn GDQP-AN năm học 2021-2022


TB nhận tiền thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2020-2021

13/09/2022

TB nhận tiền thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2020-2021


Điểm học GDQP-AN K25 học lần thứ 1

13/09/2022

Điểm học GDQP-AN K25 học lần thứ 1


THÔNG BÁO kiểm tra điểm ĐGRL 7 kỳ của K24

13/09/2022

THÔNG BÁO kiểm tra điểm ĐGRL 7 kỳ của K24