Thông Báo

Lịch thi KTHP kỳ 2-Anh văn- DỰ KIẾN

25/02/2019

Lịch thi KTHP kỳ 2- Tuần 32-33 DỰ KIẾN

25/02/2019

Kết quả rèn luyện HK 1 NH 2018-2019

23/02/2019

Sinh viên xem và điều chỉnh (nếu có) trước 28/2/2019. Liên hệ GVCV hoặc Cô Linh 0905 726 599


Thông báo sinh viên K23 bổ sung hồ sơ thiếu

18/01/2019

Thông báo đánh giá rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019 (L2)

18/01/2019

Chú ý: K21 đánh giá kỳ này cho cả năm 2018-2019