Thông Báo

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học GDQP tháng 7 năm 2021

29/06/2021

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học GDQP tháng 7 năm 2021


Hướng dẫn sinh viên nộp học phí qua Agribank E-mobile banking

16/06/2021

Hướng dẫn sinh viên nộp học phí qua Agribank E-mobile banking


Thông báo về việc nộp học phí học kỳ hè và học kỳ 1 2021-2022.

12/06/2021

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ hè và học kỳ 1 2021-2022.


Kế hoạch giảng dạy môn GDQP-AN

03/06/2021

Thông báo về việc đăng ký học kỳ hè năm học 2020-2021

02/06/2021