Thông Báo

Kết quả rèn luyện kỳ I NH 2018-2019 (chính thức)

14/03/2019

Thông báo địa điểm thu học phí

05/03/2019

Lịch thi KTHP kỳ 2-Anh văn- DỰ KIẾN

25/02/2019

Lịch thi KTHP kỳ 2- Tuần 32-33 DỰ KIẾN

25/02/2019

Kết quả rèn luyện HK 1 NH 2018-2019

23/02/2019

Sinh viên xem và điều chỉnh (nếu có) trước 28/2/2019. Liên hệ GVCV hoặc Cô Linh 0905 726 599