Thông Báo

Thông báo vv tổ chức dạy học tập trung trực tiếp và trực tuyến

02/03/2022

Thông báo vv tổ chức dạy học tập trung trực tiếp và trực tuyến


THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT

16/02/2022

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT


Hướng dẫn quy trình xử lý khi có F0, F1 trong quá trình học trực tiếp

15/02/2022

Hướng dẫn quy trình xử lý khi có F0, F1 trong quá trình học trực tiếp


Thông báo về vể tổ chức đào tạo tập trung tại trường

09/02/2022

Thông báo về vể tổ chức đào tạo tập trung tại trường


TB vv đăng ký học ghép môn GDQP - AN từ khóa K24 trở về trước

21/01/2022

TB vv đăng ký học ghép môn GDQP - AN từ khóa K24 trở về trước