Thông Báo

Điểm Khảo sát Tin học đợt tháng 5.2022

28/06/2022

Điểm Khảo sát Tin học đợt tháng 5.2022


Điểm Khảo sát Anh văn đợt tháng 5.2022

28/06/2022

Điểm Khảo sát Anh văn đợt tháng 5.2022


TB vv tiếp nhận đơn phúc khảo thi Tốt nghiệp

27/06/2022

TB vv tiếp nhận đơn phúc khảo thi Tốt nghiệp


Tuần lễ Việc làm - DTU 2022” và tri ân kỷ niệm 15 năm chương trình “ Ngày hội Việc làm- Đại học Duy Tân”

23/06/2022

Tuần lễ Việc làm - DTU 2022” và tri ân kỷ niệm 15 năm chương trình “ Ngày hội Việc làm- Đại học Duy Tân”


Thông báo vv nộp học phí học vượt trong học kỳ hè 2021-2022 đối với sinh viên thuộc diện học bổng toàn khóa học

18/06/2022

Thông báo vv nộp học phí học vượt trong học kỳ hè 2021-2022 đối với sinh viên thuộc diện học bổng toàn khóa học