Thông Báo

Thông báo nhận chứng chỉ ANQP K24

13/09/2022

Thông báo nhận chứng chỉ ANQP K24


Thông báo về việc mở hệ thông đánh giá rèn luyện bổ sung cho sinh viên và CVHT học kỳ I năm học 2021-2022

13/09/2022

Thông báo về việc mở hệ thông đánh giá rèn luyện bổ sung cho sinh viên và CVHT học kỳ I năm học 2021-2022


Danh sách sinh viên Khoa Luật Tiêm vacxin covid ngày 7.4.2022

13/09/2022

Danh sách sinh viên Khoa Luật Tiêm vacxin covid ngày 7.4.2022


Danh sách sinh viên đủ điều kiện học môn thay thế tốt nghiệp đợt tháng 6.2022

13/09/2022

Danh sách sinh viên đủ điều kiện học môn thay thế tốt nghiệp đợt tháng 6.2022


THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN SV K27 NHẬN THẺ BHYT

13/09/2022

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN SV K27 NHẬN THẺ BHYT