Thông Báo

Thông báo nộp hồ sơ tất toán học phí học kỳ hè 2020-2021 đối với sinh viên thuộc diện nhận học bổng

19/11/2021

Thông báo nộp hồ sơ tất toán học phí học kỳ hè 2020-2021 đối với sinh viên thuộc diện nhận học bổng


Thông báo vv mở hệ thống đánh giá rèn luyện bổ sung cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021

11/11/2021

Thông báo vv mở hệ thống đánh giá rèn luyện bổ sung cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021


Thông Báo V/V thực hiện BHYT đợt 3 (Tháng 11/2021) năm học 2021 – 2022

02/11/2021

Thông Báo V/V thực hiện BHYT đợt 3 (Tháng 11/2021) năm học 2021 – 2022


Danh sách xử lý kết quả học tập năm học 2020-2021

11/11/2021

Danh sách xử lý kết quả học tập năm học 2020-2021


THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT

15/10/2021

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT