Tốt nghiệp

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp (nhận bằng) tháng 12-2020

28/12/2020

Kết quả thi tốt nghiệp-khảo sát Anh văn - Tin học tháng 12-2020

28/12/2020

Xem tại website P Đào tạo: pdaotao.duytan.edu.vn 1. Link điểm khảo sát tin học: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11217&lang=VN 2. Link điểm khảo sát Anh văn: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11218&lang=VN http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11219&lang=VN http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11220&lang=VN 3. Link điểm Môn 1 http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11221&lang=VN 4. Link điểm Môn 2 http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11222&lang=VN


Danh sách dự thi tốt nghiệp tháng 12/2020 (có thời gian và địa điểm)

14/12/2020

Danh sách sinh viên đã xét dự thi tốt nghiệp tháng 12/2020

12/12/2020

Sinh viên xem danh sách đính kèm và nộp tiền theo qui định (xem cụ thể trên danh sách)


Danh sách sinh viên đã nộp đơn dự thi tốt nghiệp tháng 12-2020

07/12/2020