Thông báo điều chỉnh tiến độ tốt nghiệp tháng 6/2021

27/05/2021

Căn cứ  tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đại học Duy Tân thông báo lịch điều chỉnh tiến độ tốt nghiệp tháng 6 của sinh viên khoa Luật như sau:

I. Thời gian thi tốt nghiệp

1. Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp: ngày 7-20/6/2021

2. Thi khảo sát tiến Anh, khảo sát Tin học: ngày 1 và 2 tháng 7/2021

3. Thi tốt nghiệp: ngày 3 và ngày 4 tháng 7/2021. 

Lưu ý: bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến.

II. Lệ phí thi tốt nghiệp

Mức thu lệ phí tốt nghiệp năm học 2020-2021 như su:

1. Đối với khóa luận tốt nghiệp: 4.000.000vnd/1 sinh viên

2. Lệ phí thi tốt nghiệp 500.000 vnd/1 môn thi. 

Lưu ý: 

  • Nộp tiền mặt tại tất cả các Quầy Giao Dịch của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT (Agribank) trên cả nước
  • Hoặc Chuyển khoản:

- Nội dung: “Nộp tiền lệ phí ……  cho sinh viên (học viên)………, MSSV: ………”

- Đơn vị thụ hưởng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

- Số tài khoản:       2007 2110 400005

- Tại ngân hàng: Nông nghiệp & PTNT (Agribank) CN.Ông Ích Khiêm- Nam Đà Nẵng

Kể từ ngày ra thông báo cho đến trước ngày thi (bảo vệ) tốt nghiệp 03 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ) theo quy định.

CHI TIẾT XEM CỤ THỂ TRONG FILE ĐÍNH KÈM