Tốt nghiệp

Đề cương ôn thi tốt nghiệp năm 2020 ngành Luật

10/03/2020

Thông báo ôn tập thi khảo sát Tin học tháng 5-2020

05/03/2020

Danh sách thực tập tốt nghiệp K22- có tên đề tài

20/02/2020

Sinh viên tự kiểm tra thông tin của mình. Chú ý: cùng đơn vị thực tập không được làm trùng đề tài.


Danh sách phân công GVHD thực tập tốt nghiệp năm học 2019-2020

11/02/2020

SINH VIÊN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ NỘP TÊN ĐỀ TÀI CHO GVHD TRONG THỨ NĂM TUẦN NÀY (13/2/2020)


Danh sách đã nhập đơn vị thực tập K22

07/02/2020

Có đính kèm điều kiện xét và bảng điểm tổng hợp Sinh viên xem, điều chỉnh để xét