Tốt nghiệp

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp K22LKT

13/09/2022

Sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn và nộp tên đề tài về Giảng viên trước 26/3/2020


Thông báo nộp chuyên đề thực tập K22

13/09/2022

Đề cương ôn thi tốt nghiệp năm 2020 ngành Luật

13/09/2022

Thông báo ôn tập thi khảo sát Tin học tháng 5-2020

13/09/2022

Danh sách thực tập tốt nghiệp K22- có tên đề tài

13/09/2022

Sinh viên tự kiểm tra thông tin của mình. Chú ý: cùng đơn vị thực tập không được làm trùng đề tài.