Tốt nghiệp

Quy cách trình bày Chuyên đề thực tập tốt nghiệp (Cập nhật ngày 03/02/2020)

03/02/2020

Mẫu nhật ký thực tập tốt nghiệp (cập nhật ngày 03/02/2020)

03/02/2020

Thông báo điều kiện thực tập khóa K22LKT

03/02/2020

Thời gian thực tập: 3/2 đến 15/3/2020


Điểm toàn khóa K22

31/01/2020

Sinh viên xem kỹ và điều chỉnh (nếu có). Liên hệ Cô Linh 0903 546 599 hoặc gởi mail hatrinhphuonglinh@duytan.edu.vn


Kế hoạch tốt nghiệp tháng 5-2020

17/01/2020