Tốt nghiệp

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập.

13/09/2022

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập. Sinh viên liên hệ giảng viên theo số điện thoại và nộp tên đề tài về giảng viên trước 17 giờ ngày 3/3/2021


Thông báo nộp đơn tham dự tốt nghiệp (K21-22 và 24 kèm mẫu đơn và kế hoạch cụ thể)

13/09/2022

Thông báo này chỉ dành cho Sinh viên khóa trước K21+22 và khóa tốt nghiệp sớm K24 K23 không cần nộp đơn, xem kế hoạch và thực hiện


Thông báo lịch khảo sát Anh văn và Tin học đợt tháng 3-2021

13/09/2022

Danh sách xét thực tập chính thức (cập nhật ngày 25-2. Có điểm tổng hợp)

13/09/2022

Điểm xét thực tập (chính thức) và danh sách đã nộp Giấy giới thiệu về Khoa (cập nhật đến 16h 24-2-2021)

13/09/2022