Tốt nghiệp

Danh sách dự thi tốt nghiệp tháng 12/2020 (có thời gian và địa điểm)

13/09/2022

Danh sách sinh viên đã xét dự thi tốt nghiệp tháng 12/2020

13/09/2022

Sinh viên xem danh sách đính kèm và nộp tiền theo qui định (xem cụ thể trên danh sách)


Danh sách sinh viên đã nộp đơn dự thi tốt nghiệp tháng 12-2020

13/09/2022

Danh sách khảo sát Anh văn và Tin học tháng 12-2020

13/09/2022

1. Link khảo sát tin học: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11199&lang=VN 2. Link khảo sát Anh văn: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11200&lang=VN http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11201&lang=VN http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11202&lang=VN


Thông báo nộp đơn đăng ký dự thi (có lịch ôn thi và đề cương ôn tốt nghiệp)

13/09/2022