Điều chỉnh tiến độ tốt nghiệp tháng 6/2021; Lịch thi kết thúc học phần và công tác dạy học

10/05/2021

Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Khoa Luật thông báo điều chỉnh tháng 6 năm 2021 đối với lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, đồ án  tốt nghiệp, khảo sát tiếng Anh, khảo sát tin học cụ thể như sau: 

Thi khảo sát tiếng anh, khảo sát tin học ngày 3 và ngày 4 tháng 6 năm 2021

Thi tốt nghiệp ngày 5 và ngày 6 tháng 6 năm 2021

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp: Ngày 7-11/6/2021.

TRường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài khoa sẽ có thông báo sau.

Chi tiết xem cụ thể ở file đính kèm