Tốt nghiệp

Danh sách thi khảo sát Anh văn và Tin học tháng 3-2021

13/09/2022

1. Link khảo sát tin học: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11247&lang=VN 2. Link khảo sát Anh văn: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11249&lang=VN http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11250&lang=VN http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11251&lang=VN


Đề cương khảo sát Anh văn-Tin học năm 2021

13/09/2022

Đề cương ôn thi tốt nghiệp năm 2021-khoa Luật

13/09/2022

Thông báo tiếp nhận đơn công nhận tốt nghiệp (nhận bằng) đợt tháng 3-2021

13/09/2022

Sinh viên làm đơn theo mẫu đính kèm, nộp tại khoa theo thời hạn trên thông báo để nhận bằng tốt nghiệp


Qui cách thực tập tốt nghiệp và mẫu nhật ký 2021 (có điều chỉnh)

13/09/2022