Tốt nghiệp

Thông báo nộp lệ phí thi khảo sát Anh văn - Tin học đợt tháng 8-2020

13/09/2022

Sinh viên K21 và 22 khoa Luật chưa đạt khảo sát: Đến 137 Nguyễn Văn Linh nộp tiền thi khảo sát trước ngày thi chậm nhất là 5 ngày và thi. Không cần đăng ký. Ngày thi theo kế hoạch file đính kèm. Gần ngày thi sẽ có danh sách có thời gian và địa điểm thi cụ thể. Thẻ sinh viên còn hạn: đem theo thẻ SV và Chứng minh nhân dân khi đi thi Thẻ sinh viên HẾT hạn: đem 1 ảnh 3x4 và Chứng minh nhân dân đến P. 109- tầng 1- CS 209 Phan Thanh để làm thẻ dự thi trước ngày thi


Kết quả phúc khảo điểm tốt nghiệp tháng 5-2020

13/09/2022

Thông báo nộp đơn và Kế hoạch tốt nghiệp tháng 9-2020 (có thi tốt nghiệp)

13/09/2022

Thời gian đăng ký học kỳ hè 2020 và lịch nộp học phí

13/09/2022

Thông báo làm thủ tục và nhận bằng tốt nghiệp tháng 6-2020

13/09/2022