Tốt nghiệp

Danh sách xét dự thi tốt nghiệp tháng 5-2020 (có điều chỉnh và cả DS không được dự thi)

11/05/2020

Điểm xét danh sách dự thi tốt nghiệp tháng 5-2020 K22LKT

09/05/2020

Đây chưa phải DS xét chính thức. Điểm này để Sinh viên kiểm tra kỹ, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), gởi mail hatrinhphuonglinh@duytan.edu.vn trước 16h 12/5/2020


Thông báo cụ thể lịch thi và nộp lệ phí thi khảo sát Anh văn - Tin học 5-2020

05/05/2020

Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp K22

04/05/2020

Lịch ôn thi tốt nghiệp tháng 5-2020

02/05/2020