Tốt nghiệp

Danh sách xét CNTN (nhận bằng) tháng 5.2020

31/05/2020

Danh sách xét CNTN (nhận bằng) tháng 5.2020 Có thắc mắc liên hệ Cô Linh trong ngày thứ 2 (1/6)


Điểm tốt nghiệp tháng 5-2020 (có K21 và có điểm TBC tốt nghiệp)

29/05/2020

Kết quả điểm rèn luyện toàn khóa K22 chính thức

25/05/2020

Danh sách thi tốt nghiệp tháng 5-2020 - có thời gian và địa điểm cụ thể

19/05/2020

Khi tham gia thi Sinh viên K22 đem theo thẻ sinh viên - K21 đem theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị, có ảnh


Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ khóa luận K22LKT

19/05/2020