Tốt nghiệp

Thông báo về việc nộp Khóa luận, luận văn, luận án tại thư viện tháng 6-2021

07/06/2021

Thông báo về việc nộp Khóa luận, luận văn, luận án tại thư viện tháng 6-2021 ( xem chi tiết file đính kèm)


Điểm xét dự thi tốt nghiệp tháng 7-2021

03/06/2021

Sinh viên xem file đình kèm và phản hồi (nếu có) trước 6/6/2021


Quy định về việc tốt nghiệp tháng 6/2021.

31/05/2021

Thông báo điều chỉnh tiến độ tốt nghiệp tháng 6/2021

27/05/2021

Điều chỉnh tiến độ tốt nghiệp tháng 6/2021; Lịch thi kết thúc học phần và công tác dạy học

10/05/2021