Tốt nghiệp

Danh sách công nhận tốt nghiệp tháng 7.2021

04/08/2021

- Danh sách công nhận tốt nghiệp tháng 7.2021. Các bạn xem rõ thông tin cụ thể có gì sai sót phản hồi gấp về email:dauthiyen886@gmail.com hoặc tới Cố vấn học tập của các bạn - Trong danh sách này chưa tên các bạn nộp đơn xin công nhận tốt nghiệp. Đề nghị các bạn làm lại đơn xin công nhận tốt nghiệp, ký, và chụp gửi lại email: dauthiyen886@gmail.com hoặc tới Cố vấn học tập của các bạn. Hạn cuối trước 9h00 ngày 05/08/2021 - Các bạn nộp đơn hoãn công nhận tốt nghiệp thì viết đơn bằng tay, ký và chụp gửi gấp về email : dauthiyen886@gmail.com hoặc tới Cố vấn học tập của các bạn . Hạn cuối trước 9h00 ngày 05/08/2021


Điểm thi khảo sát Anh văn và Tin học tháng 7 năm 2021

31/07/2021

Điểm thi khảo sát Anh văn và Tin học tháng 7 năm 2021


Danh sách sinh viên thi Khảo sát anh văn và tin học tháng 7/2021

16/07/2021

Danh sách sinh viên thi Khảo sát anh văn và tin học tháng 7/2021


Danh sách thi tốt nghiệp tháng 7.2021

15/07/2021

Danh sách thi tốt nghiệp tháng 7.2021


Thông báo về việc khảo sát anh văn và tin học đợt 2 - 2021 (Khảo sát online)

12/07/2021

Thông báo về việc khảo sát anh văn và tin học đợt 2 - 2021 (Khảo sát online)