Tốt nghiệp

Danh sách thi tốt nghiệp tháng 7.2021

13/09/2022

Danh sách thi tốt nghiệp tháng 7.2021


Thông báo về việc khảo sát anh văn và tin học đợt 2 - 2021 (Khảo sát online)

13/09/2022

Thông báo về việc khảo sát anh văn và tin học đợt 2 - 2021 (Khảo sát online)


Thông báo tiếp tục nhận đơn công nhận tốt nghiệp đợt tháng 7/2021

13/09/2022

Khoa tiếp tục nhận đơn công nhận tốt nghiệp của các bạn sinh viên tới ngày 22/7/2021. Các bạn nộp lệ phí học và thi sớm, trước ngày thi ít nhất 3 ngày


Điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tháng 6/2021

13/09/2022

Điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tháng 6/2021


Điều chỉnh tiến độ tốt nghiệp tháng 7/2021

13/09/2022

Điều chỉnh tiến độ tốt nghiệp tháng 7/2021