Tốt nghiệp

Đề cương ôn tập tốt nghiệp năm học 2020-2021, ngành Luật Kinh tế

13/09/2022

Đề cương ôn tập tốt nghiệp


Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 3/2021

13/09/2022

QUY ĐINH THỂ THỨC TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TẠI KHOA LUẬT DUY TÂN 2021

13/09/2022

Danh sách sinh viên kiểm tra thông tin in bằng TN 3/2021

13/09/2022

SV kiểm tra. Điều chỉnh gởi mail cô Linh Email: hatrinhphuonglinh@duytan.edu.vn Thủ tục. Thời gian nhận bằng chưa có nhé


Kết quả khảo sát anh văn và tin học đợt tháng 3-2021

13/09/2022

Điểm khảo sát Anh văn & Tin học Tháng 03.2021,sinh viên xem tại: 1. Link điểm khảo sát tin học: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11255&lang=VN 2. Link điểm khảo sát Anh văn: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11256&lang=VN http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11257&lang=VN http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11258&lang=VN