Tốt nghiệp

Quy cách viết Báo cáo thực tập, Nhật ký thực tập, Khóa luận tốt nghiệp

18/02/2022

Quy cách viết Báo cáo thực tập, Nhật ký thực tập, Khóa luận tốt nghiệp


Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp ngành Luật và Luật kinh tế tháng 6.2022

17/02/2022

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp ngành Luật và Luật kinh tế tháng 6.2022


Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 06.2022

10/02/2022

Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 06.2022


Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12. 2021( có xếp loại)

05/01/2022

Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12. 2021( có xếp loại)


Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp tới sáng ngày 27 tháng 12 năm 2021

27/12/2021

Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp tới sáng ngày 27 tháng 12 năm 2021