Tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và vớt điều kiện học môn thay thế tốt nghiệp tháng 12/2021

05/11/2021

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và vớt điều kiện học môn thay thế tốt nghiệp tháng 12/2021


Danh sách diện sv xét vớt thi tốt nghiệp cập nhật tới ngày 04/11/2021

04/11/2021

Danh sách diện sv xét vớt thi tốt nghiệp cập nhật tới ngày 04/11/2021


Thông Báo về việc nhận đơn xét tham dự tốt nghiệp Tháng 12/2021

02/11/2021

Thông Báo về việc nhận đơn xét tham dự tốt nghiệp Tháng 12/2021


Thông báo về việc xem xét học phần Giáo dục thể chất

25/10/2021

Thông báo về việc xem xét học phần Giáo dục thể chất


Thông báo nộp đơn xin công nhận tốt nghiệp Tháng 11 năm 2021

23/10/2021

Thông báo nộp đơn xin công nhận tốt nghiệp Tháng 11 năm 2021 Những sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp gấp rút nộp đơn xin công nhận tốt nghiệp về văn phòng Khoa trước 11h ngày 5/11/2021. Đơn xin công nhận tốt nghiệp có dấu xác nhận của địa phương hoặc nơi công tác. https://khoaluat.duytan.edu.vn/tin-tuc-thong-bao/bieu-mau/