Tốt nghiệp

Thông báo V/v nộp đơn tham dự Thực tập tốt nghiệp đợt tháng 01/2023 (sv K24 trở về trước)

21/12/2022

Lịch thi các học phần thi tốt nghiệp ngày 17/12/2022

03/12/2022

Kiểm tra Thông tin Tốt nghiệp đợt tháng 9.2022

06/10/2022

Kiểm tra Thông tin Tốt nghiệp đợt tháng 9.2022


THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng tháng 12 năm 2022

13/09/2022

THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng tháng 12 năm 2022


Lưu ý: đối với sinh viên nhận bằng tốt nghiệp

13/09/2022

Lưu ý: đối với sinh viên nhận bằng tốt nghiệp