Tốt nghiệp

Kiểm tra thông tin sinh viên xét tốt nghiệp T12.2021

21/12/2021

Kiểm tra thông tin sinh viên xét tốt nghiệp T12.2021


Danh sách thi tốt nghiệp đợt tháng 12/2021 chính thức (có bổ sung)

10/12/2021

Danh sách thi tốt nghiệp đợt tháng 12/2021 chính thức (có bổ sung)


Danh sách thi tốt nghiệp chính thức tháng 12.2021

08/12/2021

Danh sách thi tốt nghiệp chính thức tháng 12.2021


Thông báo về công tác đề thi và tổ chức thi các học phần chuyên môn cho nội dung tốt nghiệp đợt tháng 12/2021

08/12/2021

Thông báo về công tác đề thi và tổ chức thi các học phần chuyên môn cho nội dung tốt nghiệp đợt tháng 12/2021


Lịch thi KTHP môn tốt nghiệp tháng 12.2021 ( chính thức)

04/12/2021

Lịch thi KTHP môn tốt nghiệp tháng 12.2021 ( chính thức)