Tốt nghiệp

Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp trình độ đại học vào tháng 12 năm 2021

13/09/2022

Các bạn sinh viên Khóa K23 trở về trước mà chưa tốt nghiệp chú ý: Đã có kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2021. Các bạn lên website Khoa lấy mẫu Đơn đăng ký tham dự tốt nghiệp điền thông tin vào và xin xác nhận của phường hoặc công ty đang làm, photo sẵn các chứng chỉ GDTC và GDQP để khi có thông báo nộp về Khoa nhé. - Thời hạn nộp đơn xin Thi tốt nghiệp:trước 17h00 ngày 19/11/2021 - Thời hạn nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp: trước 17h ngày 23/12/2021 Lưu ý:Tất cả các bạn thuộc các trường hợp sau đều làm đơn: 1. Sv về trả nợ môn thi tốt nghiệp, trả nợ môn học còn nợ, trả nợ ks anh văn, tin học. 2. SV K23 trở về trước chưa thực tập, chưa thi tốt nghiệp, chưa được công nhận TN 3. SV đang còn nợ môn mà cảm thấy tới tháng 12 sẽ thi xong có điểm. Tất cả gửi về mail cô: dauthiyen886@gmail.com ( ghi rõ nội dung mail)


Danh sách công nhận tốt nghiệp tháng 7.2021

13/09/2022

Danh sách sinh viên công nhận tốt nghiệp 7.2021


Danh sách công nhận tốt nghiệp tháng 7.2021

13/09/2022

- Danh sách công nhận tốt nghiệp tháng 7.2021. Các bạn xem rõ thông tin cụ thể có gì sai sót phản hồi gấp về email:dauthiyen886@gmail.com hoặc tới Cố vấn học tập của các bạn - Trong danh sách này chưa tên các bạn nộp đơn xin công nhận tốt nghiệp. Đề nghị các bạn làm lại đơn xin công nhận tốt nghiệp, ký, và chụp gửi lại email: dauthiyen886@gmail.com hoặc tới Cố vấn học tập của các bạn. Hạn cuối trước 9h00 ngày 05/08/2021 - Các bạn nộp đơn hoãn công nhận tốt nghiệp thì viết đơn bằng tay, ký và chụp gửi gấp về email : dauthiyen886@gmail.com hoặc tới Cố vấn học tập của các bạn . Hạn cuối trước 9h00 ngày 05/08/2021


Điểm thi khảo sát Anh văn và Tin học tháng 7 năm 2021

13/09/2022

Điểm thi khảo sát Anh văn và Tin học tháng 7 năm 2021


Danh sách sinh viên thi Khảo sát anh văn và tin học tháng 7/2021

13/09/2022

Danh sách sinh viên thi Khảo sát anh văn và tin học tháng 7/2021