Tốt nghiệp

Thông báo về công tác đề thi và tổ chức thi các học phần chuyên môn cho nội dung tốt nghiệp đợt tháng 12/2021

13/09/2022

Thông báo về công tác đề thi và tổ chức thi các học phần chuyên môn cho nội dung tốt nghiệp đợt tháng 12/2021


Lịch thi KTHP môn tốt nghiệp tháng 12.2021 ( chính thức)

13/09/2022

Lịch thi KTHP môn tốt nghiệp tháng 12.2021 ( chính thức)


Thông báo vv nộp lệ phí thi tốt nghiệp năm 2021-2022 đợt tháng 12/2021

13/09/2022

Thông báo vv nộp lệ phí thi tốt nghiệp năm 2021-2022 đợt tháng 12/2021


Danh sách sinh viên đủ điều kiện và vớt điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 12/2021

13/09/2022

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và vớt điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 12/2021


Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt tháng 11/2021

13/09/2022

Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt tháng 11/2021