Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp tới sáng ngày 27 tháng 12 năm 2021

27/12/2021

Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp tới sáng ngày 27 tháng 12 năm 2021

Khoa sẽ tiếp tục nhận đơn xét công nhận tốt nghiệp tới 17h ngày 28 tháng 12 năm 2021

FILE ĐÍNH KÈM