Tin tức - sự kiện Khoa Luật

Tọa đàm khoa học "Trao đổi kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên luật - Thực tiễn tại khoa Luật, trường đại học Duy Tân"
27/10/2023

Qua hơn 2 tháng thực hiện, ngày 12/12/2021, Tọa đàm khoa học “Trao đổi kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên luật - Thực tiễn tại khoa Luật, trường đại học Duy Tân” với hơn 20 tham luận gửi về và 10 tham luận được lựa chọn trình bày tại tọa đàm.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - SÂN CHƠI TRÍ TUỆ CỦA CÁC LUẬT GIA TƯƠNG LAI
27/10/2023

Tư duy logic, khả năng xử lý thông tin và thuyết trình là những kỹ năng quan trọng của tất cả những luật gia tương lai, nắm bắt được tầm quan trọng của những kỹ năng trên, Khoa Luật - Trường đại học Duy Tân đã tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học thường niên nhằm tạo điều kiện cho sinh viên phát triển các kỹ năng trên. Sau hơn 8 tháng chuẩn bị và dày công nghiên cứu, buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022 của các sinh viên Khoa Luật đã diễn ra thành công tốt đẹp.