Tin tức - sự kiện Khoa Luật

ĐH DUY TÂN KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TỔ CHỨC BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (SEAMEO) HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TOÀN DIỆN
27/10/2023

Sáng nay 01.9.2022, Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) và ĐH Duy Tân chính thức ký kết hợp tác toàn diện nhằm khuyến khích và thúc đẩy phát triển trong nhiều lĩnh vực quan trọng, gồm: 📌Phối hợp triển khai các chương trình và dự án về giáo dục đại học, đặc biệt thúc đẩy về chất lượng, công bằng, hòa nhập, bình đẳng giới và giáo dục xuyên quốc gia. 📌Tổ chức các hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo trong khu vực nhằm phát triển chuyên môn của các nhà giáo dục trong khu vực Đông Nam Á. 📌 Phối hợp tổ chức Diễn đàn Chính sách Giáo dục Đại học trong khu vực. 📌 Các chương trình hợp tác về nghiên cứu và phát triển. 📌 Các chương trình trao đổi và phát triển chuyên môn. 📌 Các chương trình tập trung hướng đến sinh viên và sự tham gia của sinh viên trong giáo dục đại học. Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á thành lập Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) vào năm 1965 nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua hợp tác trong giáo dục, khoa học và văn hóa. ĐH Duy Tân và SEAMEO đã có nhiều hợp tác trước đây trên các lĩnh vực nghiên cứu học thuật và trao đổi sinh viên. Năm 2019, ĐH Duy Tân vinh dự được BTC chọn là đơn vị chủ nhà cùng phối hợp Ban Thư ký SEAMEO tổ chức hội nghị lần thứ 6 Mạng lưới trao đổi thực tập sinh ASEAN. Đây là hội nghị đầu tiên của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO) tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện ký kết hợp tác lần này hứa hẹn sẽ giúp nâng cao chất lượng giáo dục đại học toàn diện và mang đến nhiều cơ hội giao lưu trao đổi sinh viên trong khu vực ASEAN.

Lễ Trao Bằng Tốt Nghiệp Năm Học 2021-2022
27/10/2023

Lễ Trao Bằng Tốt Nghiệp Năm Học 2021-2022