Tin tức - sự kiện Khoa Luật

Tọa đàm Khoa học về Bách khoa Toàn thư Việt Nam
16/11/2017

Ngày 5/11/2017, Khoa Luật - Đại học Duy Tân đã phối hợp với Ban Biên soạn Quyển Luật học thuộc Đề án Bách khoa Toàn thư Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học "Bảng mục từ chuyên ngành Luật Hành chính và Luật Hiến pháp” trong quyển Luật học, Bách khoa Toàn thư Việt Nam.