Tin tức - sự kiện Khoa Luật

Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09-11
27/10/2023

Chào mừng 10 năm kỷ niệm ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

LỊCH KHAI GIẢNG VÀ CHÀO ĐÓN CÁC BẠN K28
27/10/2023

ĐÃ CÓ LỊCH KHAI GIẢNG VÀ CHÀO ĐÓN CÁC BẠN K28 DUTer ƠI 😍😍