Thông Báo

Thông báo nhận học bổng - khen thưởng NH 2018-2019

13/09/2022

Sinh viên khi đi nhận tiền thưởng vui lòng xem Số Quyết định và Số thứ tự của mình trong danh sách khen thưởng, để thuận tiện cho việc phát tiền thưởng. Có đem theo thẻ sinh viên và CMND


Thông báo thời gian đăng ký tín chỉ kỳ 2 NH 2019-2020

13/09/2022

Thông báo thời gian và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp tháng 9 năm 2019

13/09/2022

Kết quả rèn luyện NH 2018-2019

13/09/2022

Thông báo về việc xét giảm học phí năm học 2019-2020

13/09/2022

Có qui định, Thời gian, biểu mẫu đính kèm