Thông Báo

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học GDQP tháng 7 năm 2021

13/09/2022

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học GDQP tháng 7 năm 2021


Hướng dẫn sinh viên nộp học phí qua Agribank E-mobile banking

13/09/2022

Hướng dẫn sinh viên nộp học phí qua Agribank E-mobile banking


Thông báo về việc nộp học phí học kỳ hè và học kỳ 1 2021-2022.

13/09/2022

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ hè và học kỳ 1 2021-2022.


Kế hoạch giảng dạy môn GDQP-AN

13/09/2022

Thông báo về việc đăng ký học kỳ hè năm học 2020-2021

13/09/2022