Thông Báo

Danh sách sinh viên khóa K27 chưa được in thẻ sinh viên

13/09/2022

Danh sách sinh viên khóa K27 chưa được in thẻ sinh viên


Về việc Tổ chức khai báo ngoại trú sinh viên HKII năm học 2021 - 2022

13/09/2022

Về việc Tổ chức khai báo ngoại trú sinh viên HKII năm học 2021 - 2022


Thông báo vv tổ chức dạy học tập trung trực tiếp và trực tuyến

13/09/2022

Thông báo vv tổ chức dạy học tập trung trực tiếp và trực tuyến


THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT

13/09/2022

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT


Hướng dẫn quy trình xử lý khi có F0, F1 trong quá trình học trực tiếp

13/09/2022

Hướng dẫn quy trình xử lý khi có F0, F1 trong quá trình học trực tiếp