Thông Báo

DS sinh viên đề nghị khen thưởng năm học 2020-2021

13/09/2022

DS sinh viên đề nghị khen thưởng năm học 2020-2021


Kết quả thi Khảo sát Anh văn, Tin học đợt tháng 12.2021

13/09/2022

Kết quả thi Khảo sát Anh văn, Tin học đợt tháng 12.2021


Thông báo vv dừng tổ chức học tập trung trực tiếp

13/09/2022

Thông báo vv dừng tổ chức học tập trung trực tiếp


Thông báo về việc tổ chức đào tạo tập trung kết hợp trực tuyến

13/09/2022

Thông báo về việc tổ chức đào tạo tập trung kết hợp trực tuyến


Thông báo vv khai báo thông tin tiêm vắc-xin ngừa Covid - 19

13/09/2022

Thông báo vv khai báo thông tin tiêm vắc-xin ngừa Covid - 19