Thông Báo

Thực hiện Bảo hiểm y tế sinh viên đợt I NH 2018-2019

11/09/2018

Thông báo kết quả rèn luyện kỳ I NH 2017-2018 (lần 2- có bổ sung)

11/08/2018

Sinh viên xem ký, kiểm tra và điều chỉnh (nếu có) trước 15/8/2018


Thông báo hạn cuối đăng ký tín chỉ kỳ 1 NH 2018-2019 (lần cuối)

10/08/2018

Sinh viên chú ý: Lịch đăng ký/Hủy đăng ký chung tín chỉ kỳ 1 NH 2018-2019: từ ngày 26/6/2018 đến hết ngày 18/82018 Đến nay đã gần hết hạn nên sinh viên phải kiểm tra lại môn học mình đã đăng ký trên mydtu để kịp thời xử lý các tình huống sai sót, sau ngày 18/8/2018 phần mềm sẽ khóa, không được thao tác nữa.


Kết quả rèn luyện NH 2017-2018

07/08/2018

Sinh viên xem kỹ, điều chỉnh&bổ sung (nếu có) trước 11h ngày 11/8/2018


Lịch học An ninh Quốc phòng - hệ Liên thông - hè 2018

16/06/2018