Thông Báo

Thông báo Danh sách khen thưởng

13/09/2022

Thông báo thực hiện bảo hiểm y tế đợt 2

13/09/2022

Lịch thi KTHP Tuần 9 - kỳ 1- Anh văn CHÍNH THỨC

13/09/2022

Sinh viên đem theo thẻ dự thi khi đi thi


Thông báo tham gia bảo hiểm y tế đối với sinh viên

13/09/2022

Thông báo xử lý kết quả học tập NH 2017-2018

13/09/2022

Hiện tại xử lý kết quả học tập NH 2017-2018, những sinh viên bị thôi học tạm thời đã bị khóa tài khoản mydtu. Sinh viên có nguyện vọng học tiếp liên hệ văn phòng Khoa. Địa chỉ: tầng 5 - 254 Nguyễn Văn Linh ĐN hoặc điện thoại Cô Linh: 0905 72 6599 - 0903 54 6599 để được hướng dần làm thủ tục nhập học khóa sau. Khoa tiếp nhận đơn đến hết ngày 20/9/2018.