Thông Báo

Thông báo sinh viên nộp đơn xét giảm học phí

17/10/2018

Sinh viên xem Qui định về việc xét giảm học phí trước thông báo này


Qui định Miễn giảm học phí 10-2018

11/10/2018

Thông báo Danh sách khen thưởng

11/10/2018

Thông báo thực hiện bảo hiểm y tế đợt 2

11/10/2018

Lịch thi KTHP Tuần 9 - kỳ 1- Anh văn CHÍNH THỨC

25/09/2018

Sinh viên đem theo thẻ dự thi khi đi thi